Enterprise Europe Network

Contacta amb EEN Balears

El Consorci regional de les Illes Balears és el membre de la xarxa Enterprise Europe Network que s'encarrega d'oferir serveis integrats a les empreses, emprenedors, centres de recerca i universitats amb voluntat o capacitat innovadora de la regió, oferint un servei de finestreta única a través del següent formulari de contacte:

Contacta a een@fueib.org