Enterprise Europe Network

Curs d’estructuració de projectes d’innovació per a la presentació a convocatòries competitives

 • Curs
Fundació Bit. Auditori Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol, Laura Bassi, Palma, 07121, Illes Balears
14 novembre 2022 | 15h - 17h
imatge 2

La Direcció General d'Innovació del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Fundació Bit, organitza un programa de capacitació per a empreses que vulguin formar-se en l'elaboració de propostes de projectes innovadors per presentar-se a convocatòries d’ajuts i subvencions de concurrència competitiva. A la finalització de la jornada, cada assistent haurà creat un dossier bàsic del seu projecte i haurà identificat almenys una convocatòria per presentar-hi una proposta completa.

Es tracta d’una formació dirigida a directius o responsables d’innovació, digitalització o de planificació estratègica, així com a responsables de projectes innovadors a qualssevol sector de l’activitat.

La formació està composta per quatre jornades de 120 minuts, i cada jornada està estructurada en dos blocs de 55 minuts amb un descans entremig de 10 minuts:

 • El primer bloc és de caràcter formatiu on s’exposen els continguts teòrics del curs.
 • El segon bloc consisteix en un taller on es plantejaran dos exemples diferents als assistents per tal que triïn una d’elles i desenvolupin una proposta de projecte aplicant l’aprés al curs de forma col·laborativa.

Les sessions es duran a terme els dies 14, 16, 21 i 23 de novembre, de 15h a 17h, a la Sala de Premsa de la Fundació BIT.

El contingut de la formació es basarà en els següents apartats:

 • Fase 0. Introducció: definicions i conceptes bàsics, com afrontar la preparació d’una proposta, i vigilància/ mapeig d’ajudes dels programes generals a Europa, Espanya i Balears.
 • Fase 1- Idea pivotada inicial: primera aproximació a la idea general, creació del Abstract, estudi previ de documentació, requisits i procés de presentació, projectes consorciats, i creació del grup de treball final i recursos de coordinació.
 • Fase 2. Disseny concret i creació del consorci: disseny detallat i concreció del projecte i creació del consorci.
 • Fase 3. Redacció de la proposta: document guia, tips and tricks, components de la memòria del projecte, part genèrica, part tècnica, model de negoci i estudi de mercat, comunicació i difusió, i annexes o informació extra.
 • Fase 4. Pressupost: conceptes generals, desglossament del pressupost i balanç general.
 • Fase 5. Documentació i presentació: inscripció a la plataforma, registre d’usuari, identificació de socis, dades administratives i recol·lecció/càrrega/ enviament de documents.
 • Fase 6. Acceptació, gestió i justificació: re planificació d’abast i cost, acceptació, seguiments, gestió de riscos i modificacions, i justificacions.
 • Fase 7. Re-llançament d’un projecte rebutjat: recollida de feedback, detecció de febleses i accions de millora, recuperació del consorci i adaptacions, i replantejament del concepte, pivotatge i llançament del nou projecte.

Data: 14, 16, 21 i 23 de Novembre

Hora: 15 a 17 hores

Lloc: Sala de Premsa de la Fundació BIT.

Assistència gratuïta amb places limitades.

Per a més informació i inscripcions: https://www.fundaciobit.org/curs-destructuracio-de-projectes-dinovacio-per-a-la-presentacio-a-convocatories-competitives/