Enterprise Europe Network

Capacitació i formació empresarial en innovació i sostenibilitat

Fundació Bit. Auditori Parc Bit. Centre Empresarial Son Espanyol, Laura Bassi, Palma, 07121, Illes Balears
24 octubre 2023 | 15h - 18h
sostenibilitat2

La Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Fundació Bit, organitza un curs gratuït a empreses que vulguin formar-se en capacitació i formació empresarial en innovació i sostenibilitat.

Es tracta d'una formació impartida per Eurecat i dirigida a directius o responsables d'innovació, digitalització o de planificació estratègica, així com a responsables de projectes innovadors a qualssevol sector de l’activitat.

Durant el curs es donaran a conèixer eines i metodologies que les empreses puguin dur a la pràctica en la seva activitat empresarial, relacionades especialment amb l’elaboració d’estratègies per garantir la sostenibilitat a llarg termini.

La formació està composta per 12 jornades de 180 minuts distribuït en dos blocs de 80 minuts i 20 minuts de descans en’horari de 15:00 a 18:00h

El programa formatiu està integrat per quatre mòduls:

Mòdul 1. Marc teòric i conceptual - 24 i 26 d’octubre

1.1.Introducció a la Sostenibilitat i la Innovació:
• Definir la sostenibilitat i la seva importància en el context empresarial.
• Explorar la relació entre sostenibilitat i innovació.
• Comprendre els beneficis d’integrar la sostenibilitat en les pràctiques organitzatives.

1.2.Objectius de desenvolupament sostenible (ODS):
• Familiaritzar els participants amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
• Identificar els ODS rellevants en funció de la indústria i el context de l’organització.
• Explorar com la innovació pot contribuir a assolir els ODS.

Mòdul 2. La sostenibilitat en l’àmbit empresarial – 31 d’octubre i 2, 7 i 9 de novembre

2.1.Models de negoci sostenibles:
• Analitzar diferents models de negoci sostenibles i els seus avantatges.
• Explorar casos pràctics d’organitzacions que han implantat amb èxit models de negoci sostenibles.
• Ajudar als participants en el desenvolupament de models de negoci sostenibles adaptats al context de la seva organització.

2.2.Disseny sostenible de productes i serveis:
• Integrar consideracions de sostenibilitat en el procés de disseny de productes i serveis.
• Identificar mètodes per avaluar i reduir l’impacte ambiental dels productes i serveis.
• Fomentar l’ús dels principis d’ecodisseny i el pensament del cicle de vida.

2.3.Tecnologies i pràctiques verdes:
• Explorar les tecnologies i pràctiques verdes emergents rellevants.
• Identificar les oportunitats per aprofitar les tecnologies verdes per millorar la sostenibilitat.
• Avaluar la viabilitat i estratègies d’implementació per a l’adopció de tecnologies verdes.

Mòdul 3. La circularitat com a marc corporatiu. Fonaments i estratègies – 9, 14, 16, 21 i 23 de novembre

3.1.Economia circular i eficiència dels recursos:
• Introduir els principis de l’economia circular i el seu potencial per a la innovació sostenible.
• Identificar estratègies per millorar l’eficiència dels recursos, la reducció de residus i el reciclatge.
• Encoratjar els participants a desenvolupar iniciatives d’economia circular dins de les seves organitzacions.

3.2.Implantació d’un pla de circularitat.
• Continguts d’un pla de circularitat.
• Desenvolupament d’un pla de circularitat.
• Planificació d’un pla de circularitat.
• Seguiment i control.
• Bones pràctiques

Mòdul 4. Monitorització i comunicació de la sostenibilitat – 23, 28 i 30 de novembre

4.1.Mesurar i informar del rendiment de la sostenibilitat:
• Introducció de mètriques clau de sostenibilitat.
• Establir mètodes per mesurar i fer un seguiment del rendiment de la sostenibilitat.
• Desenvolupar informes de sostenibilitat i estratègies de comunicació per compartir
assoliments i progrés.

4.2.Comunicació de sostenibilitat

4.3.Casos pràctics i bones pràctiques:

• Analitzar casos pràctics reals d’organitzacions que han integrat amb èxit la sostenibilitat i la innovació.
• Identificar les millors pràctiques i lliçons apreses aplicables a la indústria i el context dels participants.
• Conclusions i debat.