Enterprise Europe Network

L'Enterprise Europe Network - Illes Balears

L'Enterprise Europe Network és una xarxa de suport a empreses promoguda i cofinançada per la Comissió Europea. Està present a més de 50 països arreu del món, participant prop de 600 organitzacions, entre les quals s'hi troben organismes de desenvolupament regional, universitats i centres tecnològics, comptant amb més de 4.000 professionals altament qualificats en els diferents serveis de la xarxa. És la major xarxa de suport a les empreses establerta a Europa per la Comissió Europea.

Entre els objectius de la xarxa destaca prestar serveis a les empreses (especialment PIMEs), centres tecnològics, universitats, clústers i, en general, tot tipus d'organitzacions en aspectes com, per exemple, la millora de la competitivitat, promoció de la innovació, cerca de socis o legislació europea.

EEN Illes Balears

Enterprise Europe Network Illes Balears és un consorci que ofereix a empresaris i centres de recerca de les Illes Balears una finestreta única per a millorar l'accés al mercat europeu.

El consorci de la xarxa EEN a les Illes Balears està format per les següents entitats:

Seveis que s'ofereixen

Sobre les oportunitats de mercat per ajudar a PIMEs i centres de recerca a expendir-se internacionalment

Feim servir la major base de dades d'oportunitats de negoci d'Europa

Promovem la participació en esdeveniments internacionals en els quals s'organitzen reunions bilaterals entre els participants