Enterprise Europe Network

La xarxa EEN, al servei de les pimes de Balears

een b

Ofereix un recorregut d'assessorament i suport a projectes com Kino_GreenToken, de Teresa Benítez, que dona una solució tecnològica per a fer el sector audiovisual més circular.

Un exemple d'aquest recorregut d'assessorament i suport que ha donat la Fundació Bit amb l'ajuda dels serveis de la xarxa EEN és Kino_GreenToken, un projecte de Teresa Benítez que ofereix solucions tecnològiques per a millorar la circularitat dels projectes audioviduales. El consorci EEN Balears està format per la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació Bit), la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears MP (FUEIB) i la Cambra de Comerç Mallorca. Kino_GreenToken utilitza tecnologia blockchain per a monitorar la factura energètica de les produccions cinematogràfiques i proposa un pla de reducció d'emissions que es compensin en l'àmbit local.

«En Kino_GreenToken utilitzem una xarxa neuronal de blockchain que es diu NDL que no genera impacte energètic i oferim la factura energètica en temps real de les produccions audiovisuals. No sols mesurem, sinó que fem tres funcions: tenim la traçabilitat de les emissions, per la qual cosa podem proposar un pla de reducció de la petjada de carboni del projecte; fomentem la circularitat, ja que la traçabilitat de tots els processos ens permet allargar la vida útil dels materials; i oferim un model de compensació per cada token emès. Ara les produccions audivisuales compensen la seva petjada en l'Amazones, però si tenim molts rodatges en el torrent de Pareis hem de compensar les emissions a Mallorca. Per això ara treballem a crear una granges d'absorció amb objectius específics relacionats amb la reforestació o el carboni blau. Estem fent conferències i esdeveniments per a buscar aliats, projectes que permetin compensar. Cal tenir en compte que avui dia per a accedir a finançament de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) es necessita un pla de reducció de la petjada de carboni i una memòria de sostenibilitat», recorda Benítez.

El suport que ha rebut aquesta emprenedora de la Xarxa EEN ha estat constant i especialitzat. «M'han informat d'esdeveniments, concursos, possibilitats de finançament, també organitzen seminaris de l'àmbit tecnològic... Ells em van facilitar la informació sobre el Startup Challenge del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que vaig guanyar. Sense els assessors de la Fundació Bit no m'hauria assabentat de la convocatòria», explica finalment Teresa Benítez.

Data de publicació: 12/01/2023