Enterprise Europe Network

Notícies

Ihubs

La Comissió Europea, a través del Programa Europa Digital, ha realitzat diverses convocatòries per a seleccionar projectes amb l'objectiu de crear una xarxa de centres europeus d'innovació digital (European Digital Innovation Hubs, EDIH) que ofereixin una cobertura geogràfica global i equilibrada en tota la Unió Europea.

Fuel WEB (1)

KINGSTON GORTON CONSULTING y la EEN una historia de éxito.