Enterprise Europe Network

DIGITAL INNOVATION HUB BALEARIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TOURISM (DIHBAI-TUR)

logo DIHBAI-TUR

Dins la xarxa de Centres Europeus d'Innovació Digital (EDIH), a Balears la FUEIB està integrada dins el DIHBAI-TUR, que es focalitza en la Intel·ligència Artificial com a tecnologia disruptiva per ajudar en la transformació digital de les empreses de Balears.

La Comissió Europea, a través del Programa Europa Digital, ha realitzat diverses convocatòries per seleccionar projectes amb l'objectiu de crear una xarxa de centres europeus d'innovació digital (EDIH) que ofereixin una cobertura geogràfica global i equilibrada a tota la Unió Europea.

 A Balears hi ha un únic EDIH: Digital InnovatIon Hub Balearic Artificial Intelligence and Tourism. Està integrat per Turistec, la Cambra de Comerç de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, AnySolution, la Universitat de les Illes Balears, les Cooperatives Agrícoles de Balears i la Fundació Impulsa Balears.

 Es tracta de situar la Intel·ligència Artificial com a tecnologia disruptiva que ajudarà a la transformació digital de les empreses de Balears.

Els serveis que es prestin a les empreses són:

· Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies

· Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques

· Formació per a l'adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia

· Assessorament a la cerca de finançament per a la implementació de tecnologia

· Suport per accedir a xarxes i ecosistemes d'innovació

Data de publicació: 01/09/2023