Enterprise Europe Network

Subvencions de fins a 10.000 euros per a PIMEs europees en eficiència energètica

open call

La convocatòria EENergy Open Call Project ofereix suport financer i assessorament a PIMEs europees per millorar l'eficiència energètica, amb data límit el 15 de maig de 2024. L'objectiu és reduir costos energètics i promoure una economia més sostenible.

El programa ajudarà almenys a 1.800 PIMEs, amb una subvenció total de 9 milions d'euros. Entre les actuacions finançades es troben les següents:

  • Inversió: Aquesta categoria abasta la implementació, adquisició, compra i/o instal·lació de nous programari, maquinària, equips o altres tecnologies relacionades amb l'eficiència energètica. Algunes exemples inclouen la compra i instal·lació de sistemes d'energia renovable com panells solars, turbines eòliques, inversors, sistemes d'emmagatzematge, la implementació de programari d'optimització/ gestió energètica en una línia de producció, la substitució d'una antiga caldera per una de nova més eficient, la substitució d'unitats d'alimentació obsoletes per altres més modernes i efectives.
  • Consultoria: Aquesta categoria inclou serveis de consultoria i assessorament relacionats amb la identificació i implementació de millores en l'eficiència energètica, així com auditories energètiques.
  • Formació i capacitació: Aquesta categoria cobreix activitats de formació i capacitació del personal en matèria d'eficiència energètica per millorar les pràctiques i resultats energètics de l'empresa.

Per participar en la convocatòria oberta i ser elegible per rebre una subvenció, les PIMES han de treballar amb assessors especialitzats en sostenibilitat de la Xarxa Europea d'Empreses "Enterprise Europe Network", que donaran suport a les PIMES interessades en dissenyar un pla d'acció personalitzat d'eficiència energètica i presentar la proposta a EENergy.  

Tots els sol·licitants elegibles que participin en la convocatòria, ja rebin o no la subvenció, continuaran beneficiant-se dels serveis de consultoria i assistència dels assessors de sostenibilitat de la xarxa Enterprise Europe Network durant la implementació del seu pla d'acció, i també rebran informes anonimitzats que compararan el seu rendiment en eficiència energètica amb el dels altres sol·licitants (amb referència a la mida, el sector i la ubicació).

El consorci de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), pot ajudar-te a presentar la teva sol·licitud a la convocatòria oberta d'EENergy!

Contacta amb el teu assessor en sostenibilitat més proper a: eenbalears@fundaciobit.org

Més informació sobre la convocatòria EENergy Open Call Project: https://www.eenergy-project.eu/

Data de publicació: 15/05/2024