Enterprise Europe Network

Conegui alguns exemples de Balears que han utilitzat amb èxit els serveis de l'Enterprise Europe Network

ADEMA 1

L'escola universitària ADEMA va acudir a la Cambra de Comerç de Mallorca, amb la idea d'exportar un artefacte patentat, van participar en el programa Xpande, van ser guardonats Pime de l'Any Illes Balears 2020 i es van endinsar en la Enterprise Europe Network (EEN).